Personalutbildning - Topfeel Beauty
page_banner

Personalutbildning

CMPC

Tema: CMPC Standard Meeting

Vi kommer att hålla regelbunden kompetensträning, professionell kunskapsutbildning och i genomsnitt 27 kunskapsdelningstillfällen per år.Kunskapsdelningsmötet arrangeras spontant av personalen på kontoret, självklart har vi belöningar till dem.Vi uppmuntrar anställda att komma till talarstolen och berätta om sina kompetensområden.Genom delningssessionen såg vi de lysande punkterna på alla och gjorde insidan mer enad.

Förpackningsträning toppkänsla

Tema: Förpackningsutbildning

Prat show

Tema: Felsökning

Utmärkt föreläsarshow

Miranda5

Ten Million Club - Miranda den 6 juni 2022

Guppa

Bokdelningssession - Bob